Foto © Zefanja Hoogers | De gezellige ontmoetingsruimte in de Buurtfabriek

Dit bericht is gepubliceerd op 9 september op onderaf.nl

Op Alteveer/Cranevelt is een jaar geleden de Buurtfabriek geopend. De wijk had al langer behoefte aan een ontmoetingsplek, wat tevens als speerpunt terugkwam in het wijkplan. De Wijkraad, de stichting die inwoners vertegenwoordigt in hun contact naar de gemeente, pakte dit idee op en samen met Team Leefomgeving is er anderhalf jaar over gepraat en mee gezocht naar een fysieke locatie. Toen kwam een voormalige kinderopvang aan de Peter van Anrooylaan in het vizier.

ABCD

Bewoners dachten uiteraard mee over hun behoeftes en wensen voor een toekomstige ontmoetingsplek. In het voorjaar van 2019 kregen ze de sleutel van het pand en gingen met verenigde lokale krachten aan het werk om de Buurfabriek een prettige plek te laten zijn.

De kerngroep van de Buurtfabriek streeft de ABCD-methode na – Asset Based Community Development. ABCD wil alle buurtbewoners te betrekken, ongeacht leeftijd of herkomst. Dat betekent dat alle initiatieven en activiteiten die in de Buurtfabriek plaats vinden van onderaf ontstaan en de initiatiefnemers ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Ondertussen word de kerngroep geholpen door Praktische Zaken in Arnhem om mee te denken over o.a. de administratieve inrichting van het initiatief.

Burgerkrachtsubsidie

Imke Bardoel werd gevraagd vanuit haar werk, destijds bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, mee te denken over de totstandkoming van de ontmoetingsplek. Maar omdat Imke in de wijk woont, deed ze dit met alle plezier op vrijwillige basis. Zij zit ondertussen in de kerngroep van de Buurtfabriek en vanwege haar achtergrond weet ze makkelijk de weg te vinden naar de geldstromen voor buurtinitiatieven.

De Buurtfabriek heeft verschillende subsidies weten aan te boren, om de dingen praktisch van de grond te krijgen. Een deel daarvan komt uit de Burgerkrachtsubsidie van de gemeente Arnhem, aangevraagd om er activiteiten mee te ontplooien. Voor activiteiten zijn ook fysieke investeringen nodig, zoals bijvoorbeeld een keuken voor Buurt aan tafel: een maaltijd-activiteit.

Maar belangrijk is ook de buurtverbinder: voor al die initiatieven die er worden genomen is het van belang een vaste pilaar te hebben. Marion van den Heuvel nam die taak op zich. Op advies van Praktische Zaken in Arnhem werd ze er ZZP-er voor. Ze onderhoudt enkele uren in de week alle contacten, enthousiasmeert, knoopt via haar netwerken ideeën en mogelijkheden aan elkaar, waarmee de Buurtfabriek een sfeervolle plek met bar, keuken, leestafel, moestuin en ruimte voor activiteiten is. Door de coronacrisis zit de Buurtfabriek nu opnieuw in een opstartfase, maar Marion ziet dat het nu wel sneller gaat dan vorig jaar september.

Ideeënmakelaars, Praktische Zaken en Adviesbrigade

De Burgerkrachtsubsidie bestaat sinds 2016. Meer informatie over de Burgerkrachtsubsidie, de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Arnhem.