William Dyce - Omnia Vanitas 1848

Een lezing van Stichting Amaruq, door Yarí van Buel

Wij zijn sterfelijke wezens en het sterven en het stervensproces gaan vooraf aan ieders dood. Maar erover spreken is voor velen nog een lastig onderwerp.
De dood en de stappen die daar aan voorafgaan verdienen een volwaardige en van taboe ontdane plek in het leven. Deze interactieve lezing op donderdagavond 17 september wil hier een bijdrage aan leveren.

AFBEELDING: William Dyce – Omnia Vanitas 1848 – (c) Royal Academy of Arts; Supplied by The Public Catalogue Foundation (van Wikipedia)

Praktisch

Datum en tijd: 20 oktober 2020, 19.30 – 22.00
Locatie: De Buurtfabriek, Peter van Anrooylaan 1, Arnhem
Maximum aantal deelnemers: 15
Bijdragen: € 3,00 incl. 1 consumptie. Een vrijwillige bijdrage aan Stichting Amaruq wordt op prijs gesteld
Aanmelden: yari@amaruq.nl of 06 5711 0048

LET OP: Ivm de coronamaatregelen is aanmelden noodzakelijk. Bij meer dan 15 aanwezigen hebben aanmelders voorrang.

Er wordt ivm corona rekening gehouden met de RIVM maatregelen van dat moment.

Wat gaan we doen?

Door informatie met u te delen, maar ook door u uit te nodigen om stil te staan bij uw eigen opvattingen en gevoelens, vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan, krijgt u handvatten om hierover ook met anderen in uw omgeving te spreken.

Spreken over het levenseinde maakt dat we ons echt kunnen verbinden met het afscheid nemen, hoe pijnlijk en verdrietig dit meestal ook is.

Het stervensproces is, net als een geboorte, te beschouwen als een overgang. Een overgang met verschillende stappen die allemaal liefdevolle bewuste aandacht verdienen. Deze lezing biedt hiermee een eerste kennismaking.

Meer informatie

Voor meer informatie: website van Yari en Stichting Amaruq.
Interview in wijkblad Craneveer, september, blz 8-9.
Informatie over Workshop liefdevol levenseinde op 3 oktober.