Laden Evenementen

In vertrouwen omgaan met stervenden?

Wil jij handvatten om met vertrouwen, in liefde en verbinding een stervende kunnen verzorgen en ondersteunen in deze kwetsbare fase? En tegelijkertijd adequaat handelen als het sterven daar is? Dan is deze workshop een dag die hiervoor handvatten biedt.

Deze dag is vooral voor naasten, mantelzorgers en belangstellenden. Het helpt je om meer voorbereid te zijn wanneer sterven zich in jouw omgeving aandient. Een dag ook ter ondersteuning van professionals om je op een andere, meer persoonlijke laag met sterven te verhouden.

Waarom?

Vroeg of laat is er een gerede kans dat we met het sterven van een naaste te maken krijgen, maar door onwetendheid ontstaat er spanning en angst die helemaal niet nodig is. Hierdoor missen we  vaak de rust, de intimiteit en verdieping die veelal mogelijk is gedurende het stervensproces.

Onderwerpen die aan de orde komen

  • In gesprek gaan over het levenseinde
  • Hoe ziet het sterfproces eruit?
  • Verschil tussen genezen en helen.
  • Hoe communiceer je zonder woorden?
  • Zijn er onafgemaakte zaken en hoe breng je die ter sprake?
  • Wat kun je met rituelen?
  • Tips voor ondersteunende handelingen en fysieke zorg

Maar ook: Hoe ga je om met je eigen emoties? Wat betekent sterven voor jou? Want wanneer we de moed hebben om over onze eigen eindigheid na te denken, kunnen we beter zorgen voor hen die gaan sterven.

Als naslagwerk ontvang je een praktische gids met alle zaken (en meer) die tijdens de workshop aan de orde komen.

Praktisch

Er is plek voor maximaal 8 deelnemers. Meldt je aan bij Yari!

Wij houden rekening met de RIVM richtlijnen van het moment.

Share This Post, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant