Laden Evenementen

De dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven

Een gegeven waar we niet zo vaak bij stilstaan, maar soms worden we onverwacht en direct geconfronteerd met de eigen sterfelijkheid en die van naasten.
Wat kom je dan tegen? Bij jezelf en bij de ander?
In hoeverre is denken en spreken over sterfelijkheid een taboe?
En als er een taboe, schroom of angst is wat heb je dan nodig om dit te beslechten?

De onwetendheid over het sterven leidt vaak tot schroom erover te spreken en angstige gedachten over het sterfbed.

Spreken over sterfelijkheid en stervensprocessen, hoe doe je dat eigenlijk?

Dat is wat je tijdens deze lezing kunt onderzoeken, want de dood en het stervensproces dat daaraan vooraf gaat, verdienen een volwaardige, liefdevolle en van taboe ontdane plek in het leven.

En waarom zou je dit doen?

Door jezelf  te confronteren erken je de dood als onlosmakelijk deel van het leven.

Wanneer we de moed hebben over ons eigen levenseinde na te denken en daar stapsgewijs vrede mee te hebben, dan kunnen we vandaaruit beter zorgen voor hen die gaan sterven. Dan kunnen alle betrokkenen in verbinding en nabijheid toegroeien naar het moment van de dood. En kan blijken dat het stervensproces, naast pijnlijk en verdrietig, ook een waardevolle periode in ieders leven kan te zijn.

Aanmelden

Er is plek voor maximaal 10 deelnemers aan de lezing en er is gelegenheid tot gesprek na de lezing.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via: yari@amaruq.nl of bel 06 1444 1075

Share This Post, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant