Jaar van Ideeën: 2018

In 2018 kwam een al langer borrelend idee tot uiting: er was behoefte aan een open, gezellige plek voor ontmoeting in de wijk. Enkele wijkbewoners gingen met elkaar en de gemeente in gesprek en al snel volgde concretere plannen en zelfs realisatie. Dit idee werd ondersteund door de behoefte van Duurzaam Craneveer, de groene afdeling van de vereninging Craneveer, voor een uitvalsbasis. En daarnaast stond het pand op de hoek Kluizeweg / Peter van Anrooylaan al enige tijd leeg.

Jaar van Opening: 2019

Op 1 maart 2019 ontving een enthousiaste groep vrijwilligers dan ook de sleutel én flink wat subsidiegeld van de gemeente. De Buurtfabriek was geboren. Na de officiële opening op 28 september 2019 zijn we voortvarend van start gegaan. Activiteiten en initiatieven uit de wijk werden uitgevoerd op basis van eigen kracht, kunde en enthousiasme uit de wijk.

Jaar van Corona: 2020

In 2020 moesten we helaas de deuren een tijd sluiten. Activiteiten en ontmoetingen lagen stil. De voortvarende start kreeg even een domper.

Jaar van vernieuwde kansen: 2021

Begin 2021 (januari) is ondanks de strubbelingen van corona de Stichting Buurtfabriek Alteveer/Cranevelt opgericht, met drie bestuursleden. De deuren mochten nog even niet open, maar ideeën  voor vervolg lagen al klaar. Het bestuur en de buurtverbinder hebben dit jaar twee ondernemers gevonden om de buurtfabriek een extra impuls te geven.

Actieve buurtbewoners zijn weer opgezocht en de vele expertises kunnen weer langzaam worden aangeboord en uitgevoerd door de wijkbewoners. Het kernteam van bestuur, ondernemers en verbinder faciliteert dit graag en ziet graag de speerpunten van de Buurtfabriek weer tot bloei komen..

..ontmoeting, verbinden (van generaties), duurzame bedrijvigheid, gezelligheid en creëren. 

Op naar…  2022

Wat het nieuwe jaar de Buurtfabriek en haar wijkbewoners zal brengen, dat weten we nog niet precies. Maar de geslaagde lopende activiteiten vinden doorgang.

De ruimte, zowel binnen als buiten, is voor iedereen beschikbaar en we hopen van harte vele buurtgenoten te mogen ontmoeten.

Neem je ideeën, gezelligheid en kunde mee.