Voor en door de wijk

De Buurtfabriek is een stichting voor en door bewoners van de wijk Alteveer-Cranevelt. Ontmoeting is ons streven en we bieden bewoners ruimte voor activiteiten, initiatieven en ideeën op en rondom de Buurtfabriek zelf. Bewoners worden hierbij direct ondersteund door de buurtondernemers, buurtverbinder en het bestuur.

We werken het liefst op basis van het initiatief en de kracht die in de wijk aanwezig is. We maken graag verbinding en maken dingen mogelijk. We kennen de weg in de wijk en bij de gemeente.

Partners

En ondersteund door partners kunnen initiatieven tot bloei komen in deze zeer groene wijk. De Buurtfabriek is een samenwerking tussen wijkbewoners, Duurzaam Craneveer, Stichting de Wijkraad Alteveer/’t Cranevelt, Recreatieve Vereniging Craneveer, Provincie Gelderland, en de Gemeente Arnhem (Team Leefomgeving).

Nieuwe samenwerkingspartners zijn daarbij altijd welkom.

Kortom

De Buurtfabriek wordt mogelijk gemaakt door vele mensen, én door een financiële bijdrage van de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland.