In 2018 kwam een al langer borrelend idee bij enkele wijkbewoners opeens dichter bij realisatie. Het pand op de hoek van de Kluizeweg en Peter van Anrooylaan stond al een tijdje leeg, en er was behoefte aan een open, gezellige plek voor ontmoeting in de wijk. ook Duurzaam Craneveer zocht een plek als uitvalsbasis.

Via het Team leefomgeving van de gemeente waren de gesprekken over huur en eventueel koop al snel constructief, en op 1 maart 2019 ontving een enthousiaste groep vrijwilligers de sleutel én flink was subsidiegeld van de gemeente.

Na de officiële opening op 28 september 2019 zijn we voortvarend van start gegaan. We werken op basis van het initiatief en de kracht die in de wijk aanwezig is. We spreken aan, we maken dingen mogelijk, we kennen de weg in subsidieland.

Stichting

In januari 2021 is de Stichting Buurtfabriek Alteveer/Cranevelt opgericht. Bestuurders:

 • David Berg (vz)
 • Hannie Riksen (secr.)
 • Michiel Spee (penningen)

Dit kernteam wordt ondersteund door een groep vrijwilligers met verschillende expertises, zoals subsidies, vormgeving, vastgoedbeheer, etc.

ANBI status

We werken aan een aanvraag om in aanmerking te komen voor ANBI status. Daartoe publiceren we op de website:

Beleidsplan voor 2021

In het beleidsplan zullen we het volgende opnemen:

 • de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
 • de wijze van verwerving van inkomsten
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
 • een overzicht van inkomsten, bestedingen en vermogen
 • De instelling kan daar een prognose voor de komende jaren aan toevoegen.
 • het beloningsbeleid voor het bestuur of de beleidsbepalers

Registratie en bankrekeningnummers

 • RSIN: 862005607
 • KvK: 81234198
 • Bank: NL 49 RABO 0363 1374 91